Hedqvist Diesel Service   -   Historiken från 1974

2012 december
Uppgradering hemsida, Vi öppnar webshop för våra företagskunder.

2012 september
Inköp/uppgradering av testutrustning för Bosch common-rail pumpar PFM insprutningsystem

2012 februari
Inköp/uppgradering av testutrustning för Delphi EUI (E3) och EUP insprutningsystem

2011 december
Inköp/uppgradering av testutrustning för HPI insprutningsystem.

2011 oktober
Inköp/uppgradering av testutrustning för Common-rail injektorer för C3I- kodning
Delphi.
(Hartridge AVM2 PC) / (Delphi-IRIS).

2011 september
Inköp/uppgradering av testutrustning för Denso common-rail injektorer. QR-kodning.


2011 augusti
Inköp/uppgradering av testutrustning för common-rail piezo-injektorer från Bosch och siemens.

2011 augusti
Inköp/uppgradering av testutrustning för EUI, PDE och UPS insprutnings-system.

2010 november
Inköp/utbyte av verktygstavlor och rostfria arbetsbänkar.

2010 oktober
Inköp/uppgradering av testutrustning för diagnos på diesel och bensininsprutningssystem
(Bosch KTS 340).

2010 september
Vi besöker  Automecanica i Frankfurt/Tyskland och får information om den senaste utvecklingen på dieselsystem och testutrustning.

2010 januari
Inköp av ny  testutrustning, OBD-logg  för felsökning av intermitenta fel.
(TEXA obd-log)

2009 april
Inköp av  testutrustning och uppstart av en tredje provbänk för EUI, PDE, UPS, och HPI insprutnings-sytem

2009 mars
Utbildning på Denso HP0 common-rail insprutnings-system och DST-pc diagnos-system i Amsterdam Holland.

2009 januari
Inköp/uppgradering av diagnosutrustning för dieselsystem
(Delphi Diamand 2).

2008 december
Utbildning på diagnos och reparation av Delphi DFP3
common-rail system i Warwick UK

2008 september
Vi besöker  Automecanica i Frankfurt/Tyskland och får information om den senaste utvecklingen på dieselsystem och testutrustning.

2008 augusti
Inköp/uppgradering av testutrustning för Denso common-rail system.

2008 april
Uppgradering av testutrustning för Common-rail injektorer
för IMA kodning Bosch.

2008 april
Inköp av ny diagnosutrustning för Denso insprutningssystem
(Denso DST-pc).

2008 april
Utbildning på diagnos av Bosch Common-rail system BIS-CR.

2008 mars
Ny provbänk för diesel och bensin-värmare
(HM 1224-PC).

2008 februari
Inköp av ny avgastester
(OPUS).

2007 mars
Ombyggnad av verkstad, med nytt provrum och nytt rum för rengörning av dieselutrustningar samt utökning av golvyta i verkstad.

2007 februari
Inköp av  ny provbänk och testutrustning för Common-rail pumpar och injektorer för C2I- kodning Delphi.
(Hartridge AVM2 PC) / (OCRES).

2006 december
Inköp av ny provbänk för bensin-insprutnings injektorer.

2006 september
Vi besöker  Automecanica i Frankfurt/Tyskland och får information om den senaste utvecklingen på dieselsystem och testutrustning.

2006 juni
Inköp av ny rengörningsutrustning för klimatanläggningar och
air-condition system.

2006 maj
Vi besöker Delphi och Hartridge i England och får information
om deras senaste utveckling på dieselsystem och testutrustning.

2005 september
Uppbyggnaden av vårat bytessystem för injectorer till common-rail system fortsätter, vi lagerför idag injectorer till ca: 200 bilmodeller.

2005 juli
Vi skruvar upp Bosch-skylten och blir Bosch diagnostic center.

2005 juni
Inköp/uppgradering av testutrustning för common-rail system
(piezo-injektorer).

2005 april
Inköp av testutrustning för Delphi DP210 insprutningspumpar.

2005 februari
Inköp av verktyg för common-rail system (högtryckspumpar).

2005 januari
Inköp av verktyg för common-rail system (injektorer).

2004 november
Utbildning på reparation av common-rail system (injektorer).

2004 november
Inköp av ny testutrustning för provkörning av common-rail system(högtryckspumpar och injektorer) från Bosch, Delphi, Denso, Siemens.

2004 oktober
Utbildning på diagnos och reparation av Delphi DFP1
common-rail högtryckspumpar i Warwick UK

2004 september
Utbildning på CAN-buss system Bosch.

2004 juni
Inköp av ny testutrustning för diagnos på diesel och bensininsprutningssystem
(Bosch KTS).

2004 april
Ombyggnad av verkstad för att möta högre standard på renlighet kring arbeten med dieselutrustningar samt ökad golvyta. Vi har nu ca 250m2 golvyta.

2004 januari
Utbildning på Hultsteins kylaggregat samt Hultsteins HTA-system.

2003 september
Utbildning på Denso HP2, HP3 common-rail och EDC-V5 insprutnings-system i Amsterdam Holland.

2003 april
Utbildning på diagnos av Delphi DFP1 Common-rail
insprutnings-system i Blois Frankrike.

2003 mars
Vi levererar de första avgasrenings-systemen till Luleå lokaltrafiks bussar.

2003 april
Inköp av ny diagnosutrustning för dieselsystem
(Delphi Diamand/Diadem).

2002 december
Vi levererar det första av flera mobila dieseldrivna generatoraggrgat, 9kw/220v, för montering på skåpbil Ford transit åt Samhall transportservice.

2001 augusti
Inköp av demonterings- och monteringsvektyg för Common-rail dieselsystem, samt uppdatering av diagnosutrustning (L2000).

2001 april
Introduktionsutbildning på Delphi diagnos av Delphi Common-rail insprutnings-system i Blois/Frankrike.

2000 mars
Inköp av ny testutrustning för diagnos på diesel och bensin-insprutningssystem (Multitester pro).

2000 januari
Utbyggnad av verkstad, ca 90m2.

1998 augusti
Inköp av större generator och startmotorprovbänk.

1997 januari
Vår hemsida finns att besöka på Internet: www.dieselservice.nu

1997 juni
Utbildning reparation av Epic 70 insp.pumpar i Tamworth UK.

1997 mars
Inköp av ny provkörningsutrustning, (ETK) för Epic och DPCN insprutningspumpar.

1996 juni
Inköp av ny dieselprovbänk (Hartridge AVM 20 hp).

1996 april
Utbildning på diagnos av Epic 70 insp.pumpar i Tamworth UK.

1995 april
Inköp av ny tesutrustning för dieselsystemdiagnos (Lucas Laser 2000).

1994 mars
Utbildning på diagnos och reparation av Epic 80 insprutningspumpar i Tamworth UK.

1993 februari
Ackreditering och certifiering för arbete med klimatanläggningar.

1993 mars
Vi bygger upp ett program av bytesaggregat för insprutningspumpar.

1993 juni
Utbildning på Hultsteins kylaggregat.

1992 aprill
Inköp av ny testutrustning för elektroniskt styrda bensin-insprutningssystem (UCAT) systemtester
och
(OPUS) 4-gas avgastester.

1992 januari
Företaget flyttar till nya lokaler på Storheden,
golvyta 150m3.

1988 februari
Utbildning på DPC-insprutningspumpar i Oxford UK.

1987 februari
Utbildning på DPS-insprutningspumpar i Oxford UK.

1981 april
Inköp av ny startmotorprovbänk från Bosch.

1980 oktober
Utbildning på Denso insprutningspumpar.

1979 oktober
Utbildning på Bosch VE-insprutningspumpar.

1977 mars
Inköp av ny testutrustning/serviceutrustning för arbeten på
mobila ac-system/kylaggregat.

1977 februari
Utbildning på Hultsteins kylaggregat.

1976 mars
Utbildning på Bosch MW insprutningspumpar.

1976 april        
Utbyggnad / nya lokaler.

1975 mars        
Företaget börjar att serva och reparera mobila kylaggregat och klimatanläggningar åt dåvarande ICA HAKON.

1974 augusti 
Lars Hedqvist startar företaget Lars Hedqvist DIESEL-SERVICE AB
för service och reparation av insprutningspumpar och spridare
samt reparation av startmotorer och generatorer.