Telefon: 0920-25 01 51
.

Köpvillkor

KÖPVILLKOR

KÖPINFORMATION

Lars Hedqvist Dieselservice AB org.nr: 556196-0922 SE (nedan kallat LHD) säljer reservdelar motsvarande originalkvalitet och reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi reserverar oss även för att de produktbilder vi visar på vår sida kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Informationen på www.dieselservice.nu tillhandahålls i informativt syfte och i befintligt skick utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

KONSUMENTKÖPLAGEN

PRIVATA KUNDER

LHD tillämpar Konsumentköplagen (SFS 1990:932) och Distansavtalslagen gentemot konsumenter. Som konsument har du därmed alla de rättigheter som omnämns i dessa lagar, bland annat tre års reklamationsrätt. Vid eventuell försening av produkter så har du som kund rätt att häva köpet om den nya föreslagna leveranstiden inte godtas. Har förskottsinbetalning gjorts för en produkt som får försenad leverans så har du möjlighet att häva köpet och pengarna kommer att återbetalas inom 30 dagar. Läs mer hos Konsumentverket: www.ko.se

KÖPLAGEN

JURIDISKA PERSONER

LHD tillämpar Köplagen (SFS 1990:931) gentemot juridiska personer, dvs. näringsidkare. Som näringsidkare har du därmed alla de rättigheter som omnämns i Köplagen. Läs mer hos Konsumentverket.

LEVERANSVILLKOR

LHD är inte skadeståndsskyldiga vid försenat eller uteblivet gods. Leveranstiden som är angiven är en uppskattad leveranstid. Om godset är skadat eller förkommet ska anmälan i första hand göras till transportföretaget och sen till LHD. Reparation av skadat gods får inte utföras eller ens påbörjas utan LHD s medgivande.

BETALNINGSVILLKOR

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av DieselService överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår Allmänna villkor hittar du här.

 

FRAKT

Frakt tillkommer utöver varans pris. Returfrakt av den gamla stommen ingår i debiterat fraktpris när de av LHD bifogade fraktdokumenten används. Alla returfrakter ska ske med Posten och med de av LHD bifogade fraktdokumenten, returfrakter utförda på annat vis ersätts inte. LHD förbehåller sig rätten till prisändringar på frakter utan föregående meddelande. Returfrakter utanför Sverige ska alltid godkännas och bokas av LHD, returfrakter utförda på annat vis ersätts inte.

RETURER

Retur av produkt får endast ske efter överenskommelse med LHD. Hembeställda, ej lagerförda varor, elektroniska komponenter samt bruten förpackning återtages ej. Vid reklamation skall kund kontakta LHD:s kundservice, företrädesvis via e-mail till info@dieselservice.nu och uppge fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Konsument (privatperson) ska använda den av LHD:s utsända förbetalda fraktsedeln för retur av varan. Varan bör sändas in inom 14 dagar från mottagande av fraktsedel. Vid retur av varan skall fakturakopia, giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. LHD skickar ut en förbetald returfraktsedel med alla nödvändiga uppgifter. Vi debiterar en fast avgift om 180:- inkl.moms för returfrakten inom Sverige oavsett vikt/storlek. Avgiften dras från returbeloppet. Saknas någon handling återsänds varan till kunden. Returer skall återsändas väl förpackade i enlighet med instruktioner som erhålls i samband med anmälan av returärende. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund.

ÅNGERRÄTT

Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara vi har skickat till dig. Du har alltid rätt att häva din beställning om varan är slutsåld. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Enligt 4 § i denna lag gäller inte ångerrätten distansavtal om bland annat en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas. Detta gäller t ex varor där vi specialbeställer hem en specifik produkt på kunds begäran. Information om vilka artiklar som faller inom detta område framgår på respektive artikel och informeras också i samband med beställningen. Ett exempel är t ex reservdelar som beställs och specialtillverkas efter mottagen kundbeställning. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten gäller ej företag. Vill du som konsument utöva ångerrätt rekommenderas du att kontakta LHD:s kundservice, företrädesvis via e-mail till info@dieselservice.nu och uppge fakturanummer för att få en returfraktsedel med ett returnummer för retur av varan. Med hjälp av returnumret kan vi identifiera och administrera återköpet på bästa sätt. LHD skickar ut en förbetald returfraktsedel med alla nödvändiga uppgifter. Returavgift på 20 % av produktens nettopris avdrags vid kreditering. Vi debiterar en fast avgift om 180:-inkl.moms för returfrakten oavsett vikt/storlek. Avgifterna dras från returbeloppet. LHD förbehåller sig rätten att debitera självkostnadspris för saknade eller skadade delar i de fall returen ej är komplett eller skadad. LHD löser ej ut paket mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten. Om du betalat mot faktura eller via direktbetalning så meddela oss ditt clearingnummer och kontonummer för snabbast möjliga ärendehantering. Om du har betalat med kontokort så sätter vi tillbaka pengarna på ditt konto.

STOMMAR

Lars Hedqvist Dieselservice AB säljer även utbytesenheter, vilket innebär att vid köp av en utbytesenhet från vårt sortiment vill vi ha er gamla stomme i retur om inget annat anges. Detta gäller oavsett om Ni köper våra nya reservdelar eller renoverade motordelar. Som en garanti för att få tillbaka den gamla stommen tar LHD ut en deposition utöver varans pris. När LHD erhållit den gamla stommen återbetalas hela depositionen med undantag av följande: 1. Synliga skador på stommen 2. Underlåtenhet att returnera transportram eller emballaget som varan erhölls i. 3. Retur av stomme som inte motsvarar den levererade. 4. Utrustningen på den returnerade stommen ska motsvara utrustningen på den erhållna produkten. 5. Underlåtenhet att tappa av kylvätska/motorolja kan leda till läckage under transporten. Om detta inträffar, förbehåller sig LHD rätten att debitera en avgift som motsvarar rengörningskostnaderna av transportfordonet. Stommen ska returneras till LHD inom 30 dagar. I annat fall anses depositionen förbrukad.

GARANTI

På nya och renoverade produkter lämnar LHD1 års garanti på produktions och/eller materialfel med obegränsad körsträcka om inget annat anges på er faktura. Garantianspråk kan inte göras innan full dellikvid har erlagts för produkten. Reparationsarbeten inom garantitiden får inte utföras eller ens påbörjas utan LHD:s medgivande. I annat fall upphör garantin att gälla. Reklamerade produkter ersätts inte om skadorna orsakats av felaktig montering, felaktig skötsel, trimning och eller annan modifiering av produkten samt vid användning i motorsport. Vid ersättning av reklamerad produkt med ny, debiteras ersättningsprodukten kunden. Reklamerad produkt ska returneras till LHD för inspektion. Efter inspektion och utlåtande av LHD har kunden rätt att begära den reklamerade produkten i retur för utlåtande av en opartisk instans. LHD tillämpar alltid konsumentköplagen och vid en eventuell tvist har LHD som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Konsumenten skall reklamera en felaktig vara inom skälig tid från denne märkt eller borde märkt felet. Vid en godkänd reklamation ersätts arbetskostnad med maximalt 700 sek exkl. moms/tim enl. Autodatas tidverk, maximalt antal arbetstimmar som ersätts är 20 timmar. Bärgningskostander, resekostnader, övernattningskostnader, hyrbilskostnader, förlust i näringsverksamhet ersätts inte. Direkta eller indirekta förluster beroende på personskada, förmögenhetsskada, skada på annan egendom än av oss levererad produkt ersätts inte.

MONTERING

Kontrollera alltid före påbörjande av monteringsarbetet att rätt produkt erhållits. Kostnader för montering/demontering av felaktig produkt ersätts inte.