Bensininsprutning.

Avancerade systemtester

Provkörning, ultraljudsrengöring, felkoder

Vi utför systemtester av bensininsprutningssystem samt provkörning och ultraljudsrengöring av insprutare.

I vår testmaskin kan vi provköra lösa insprutare med olika öppningsfrekvenser och arbetstryck. Vi kan även erbjuda ultraljudsrengöring av insprutnings-munstyckena. Vi tillhandahåller ett brett sortiment av reservdelar för insprutningssystemet i din bensinbil. Vid ett systemtest kan vi avläsa felkoder och göra dynamiska mätningar. Vi kan också utföra mätningar av system- och styrtryck samt grundprogrammera ställ- och spjällmotorer (s.k. E-gas).
Systemtestet kan även inkludera ett avgastest med s.k 4-gasmätning där vi kontrollerar CO, CO2, HC, O2 och lambda-värde.

 

Varför hedqvist?

FÖRTROENDE

Anslutna till BDS, verksam sedan 1974

ERFARENHET

Vår personal är utbildad och kunnig med spetskompetens